Cyklostezky

Problematika cyklostezek je v poslední době velmi živě diskutovanou otázkou. Vzhledem k rozvoji cyklistické dopravy v České republice se naše projekční kancelář zabývá komplexním řešením cyklostezek na místní a regionální úrovni. Protože víme, že vyústění cyklostezek k místním komunikacím nebo křížením cyklotrasy s trasou komunikace pro pěší představují největší úskalí, zaměřujeme se na tato místa s maximální pečlivostí pro zajištění bezpečnosti všech budoucích zúčastněných.