Rekonstrukce ulic Břidličná

Cílem projektu bylo navrhnout celkovou rekonstrukci ulic Dlouhá a Sokolovská v Městě Břidličná. Součástí byl i návrh nových parkovacích stání jak podélných, tak kolmých a obnovení odvodnění ulic. Bylo navrženo celkem 127 parkovacích stá­ní.

DETAIL REFERENCE

Regenerace sídliště Břidličná

Cílem projektové dokumentace bylo zpracovat první etapu regenerace sídliště v městě Břidličná.

DETAIL REFERENCE

Dopravní řešení ulice

Jedná se o stavební úpravu stávající místní komunikace ulice Smetanův okruh a o obnovu přilehlých Smetanových sadů. Stavební úpravy jsou zahrnuty do jedné etapy rozdělené do dvou objektů.

DETAIL REFERENCE

Veřejné prostranství Krnov

Cílem projektu bylo vytvořit návrh přístupových a příjezdových komunikací k zástavbě nových bytových domů včetně návrhu veřejného osvětlení a sadbových úprav ve městě Krnově v areálu bývalých kasáren. Jedná se o stavbu trvalou, která se skládá z nových staveb a ze změny dokončených staveb.

DETAIL REFERENCE

Pasport komunikací Hrabyně

Jedná se o pasport místních komunikací v obci Hrabyně a místní části Josefovice. V rámci pasportu místních komunikací byl proveden i pasport svislého dopravního značení.

DETAIL REFERENCE

Oprava silnice III/4697

Rekonstrukce silnice III/4697 v délce 2,8 km.

DETAIL REFERENCE