Rekonstrukce ulic Břidličná

Předmětem projektové dokumentace je návrh celkové rekonstrukce (stavební úpravy) ulic Sokolovská a Dlouhá ve městě Břidličná. Délka stavebních úprav ulice Sokolovská je cca 450 m a délka stavebních úprav ul. Dlouhá cca 470 m. V rámci stavebních úprav budou zřízeny i nové parkovací stání jak podélné, tak kolmé a obnoveno odvodnění ulic. Je navrženo celkem 127 parkovacích stání. Z toho 20 podélných parkovacích stání a 108 kolmých stání. Celkově je navrženo 6 kolmých stání pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Detail projektových prací

V rámci stavebních úprav je navržena kompletní obnova ulic, přilehlých chodníků a parkovacích ploch.
Obě ulice se nacházejí v celé délce v zastavěném území.

Ulice jsou využívány k pohybu občanů města Břidličná a jako přístupové místní komunikace k okolní zástavbě panelových domů. V jejich okolí se nachází především zástavba panelových domů určených k hromadnému bydlení obyvatel města Břidličná. V části ulice Dlouhá se nachází v okolí zástavba rodinných domů. Parkovací plochy podél ulic Dlouhá a Sokolovská jsou navrženy na místech, kde v současné době obyvatelé z přilehlých bytových a rodinných domů parkují. V rámci stavebních úprav budou opraveny i komunikace pro pěší, které jsou využívány k bezpečnému pohybu obyvatel v rámci uličních prostorů.

Odvodnění ulic je navrženo pomocí příčných a podélných spádů do uličních vpustí. Je navržena výměna a doplnění stávajících betonových vpustí s litinovou mříží. Odvodnění dešťových vod z parkovacích ploch je vyřešeno povrchem z mezerovité zatravňovací dlažby s distančními nálisky.

Povrch ulice Sokolovská a ulice Dlouhá je navržen z ACO 11+ tl. 40 mm. Povrch navržených kolmých parkovacích stání je navržen z betonové mezerovité dlažby s distančním nálisky tl. 80 mm. Chodníky jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby tl. 60 mm, na vjezdech (a přejezdech) k nemovitostem ze zámkové dlažby tl. 80 mm, to vše včetně bezpečnostních prvků (varovné pásy atd…). Materiálové řešení bylo zvoleno vzhledem k požadavkům a možnostem investora.

Projekt byl vytvořen ve stupních DÚR, DSP a PDPS.

Zadavatelem projektu bylo město Břidličná.

Projekt obsahuje tyto stavební objekty:

Nová stavba:

 • Chodník CH1
 • Parkovací plocha P1

Změna dokončené stavby:

 • SO 101 – Rekonstrukce ul. Sokolovská
 • SO 102 – Rekonstrukce ul. Dlouhá

Detail projektových prací (2)

V rámci stavebních úprav je navržena kompletní obnova ulic, přilehlých chodníků a parkovacích ploch.
Obě ulice se nacházejí v celé délce v zastavěném území.

Ulice jsou využívány k pohybu občanů města Břidličná a jako přístupové místní komunikace k okolní zástavbě panelových domů. V jejich okolí se nachází především zástavba panelových domů určených k hromadnému bydlení obyvatel města Břidličná. V části ulice Dlouhá se nachází v okolí zástavba rodinných domů. Parkovací plochy podél ulic Dlouhá a Sokolovská jsou navrženy na místech, kde v současné době obyvatelé z přilehlých bytových a rodinných domů parkují. V rámci stavebních úprav budou opraveny i komunikace pro pěší, které jsou využívány k bezpečnému pohybu obyvatel v rámci uličních prostorů.

Odvodnění ulic je navrženo pomocí příčných a podélných spádů do uličních vpustí. Je navržena výměna a doplnění stávajících betonových vpustí s litinovou mříží. Odvodnění dešťových vod z parkovacích ploch je vyřešeno povrchem z mezerovité zatravňovací dlažby s distančními nálisky.

Povrch ulice Sokolovská a ulice Dlouhá je navržen z ACO 11+ tl. 40 mm. Povrch navržených kolmých parkovacích stání je navržen z betonové mezerovité dlažby s distančním nálisky tl. 80 mm. Chodníky jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby tl. 60 mm, na vjezdech (a přejezdech) k nemovitostem ze zámkové dlažby tl. 80 mm, to vše včetně bezpečnostních prvků (varovné pásy atd…). Materiálové řešení bylo zvoleno vzhledem k požadavkům a možnostem investora.

Projekt byl vytvořen ve stupních DÚR, DSP a PDPS.

Zadavatelem projektu bylo město Břidličná.

Projekt obsahuje tyto stavební objekty:

Nová stavba:

 • Chodník CH1
 • Parkovací plocha P1

Změna dokončené stavby:

 • SO 101 – Rekonstrukce ul. Sokolovská
 • SO 102 – Rekonstrukce ul. Dlouhá

Detail projektových prací (3)

V rámci stavebních úprav je navržena kompletní obnova ulic, přilehlých chodníků a parkovacích ploch.
Obě ulice se nacházejí v celé délce v zastavěném území.

Ulice jsou využívány k pohybu občanů města Břidličná a jako přístupové místní komunikace k okolní zástavbě panelových domů. V jejich okolí se nachází především zástavba panelových domů určených k hromadnému bydlení obyvatel města Břidličná. V části ulice Dlouhá se nachází v okolí zástavba rodinných domů. Parkovací plochy podél ulic Dlouhá a Sokolovská jsou navrženy na místech, kde v současné době obyvatelé z přilehlých bytových a rodinných domů parkují. V rámci stavebních úprav budou opraveny i komunikace pro pěší, které jsou využívány k bezpečnému pohybu obyvatel v rámci uličních prostorů.

Odvodnění ulic je navrženo pomocí příčných a podélných spádů do uličních vpustí. Je navržena výměna a doplnění stávajících betonových vpustí s litinovou mříží. Odvodnění dešťových vod z parkovacích ploch je vyřešeno povrchem z mezerovité zatravňovací dlažby s distančními nálisky.

Povrch ulice Sokolovská a ulice Dlouhá je navržen z ACO 11+ tl. 40 mm. Povrch navržených kolmých parkovacích stání je navržen z betonové mezerovité dlažby s distančním nálisky tl. 80 mm. Chodníky jsou navrženy s povrchem ze zámkové dlažby tl. 60 mm, na vjezdech (a přejezdech) k nemovitostem ze zámkové dlažby tl. 80 mm, to vše včetně bezpečnostních prvků (varovné pásy atd…). Materiálové řešení bylo zvoleno vzhledem k požadavkům a možnostem investora.

Projekt byl vytvořen ve stupních DÚR, DSP a PDPS.

Zadavatelem projektu bylo město Břidličná.

Projekt obsahuje tyto stavební objekty:

Nová stavba:

 • Chodník CH1
 • Parkovací plocha P1

Změna dokončené stavby:

 • SO 101 – Rekonstrukce ul. Sokolovská
 • SO 102 – Rekonstrukce ul. Dlouhá