Veřejné prostranství Krnov

Cílem projektu bylo vytvořit návrh přístupových a příjezdových komunikací k zástavbě nových bytových domů včetně návrhu veřejného osvětlení a sadbových úprav ve městě Krnově v areálu bývalých kasáren. Jedná se o stavbu trvalou, která se skládá z nových staveb a ze změny dokončených staveb.

Stavebním objektem č. 1 je nová komunikace, která bude sloužit k vjezdu automobilů do garáží bytových domů a k příjezdu popelářských vozů k plochám pro kontejnery na tříděný odpad. Na komunikacích v okolí bytových domů budou zbudovány zpomalovací příčné prahy pro zpomalení automobilové dopravy v řešeném území. Další stavbou jsou chodníky a společná cyklostezka. Tyto stavby budou sloužit ke komfortnějšímu a bezpečnějšímu pohybu chodců a cyklistů v řešeném území. Jedná se o nový návrh dlážděných a betonových chodníků včetně předláždění části stávajících chodníků v prostoru bývalých kasáren ve městě Krnov. Nová společná cyklostezka bude spojovat ulici Albrechtická a Mikulášská.

Pro prostorové rozdělení bytových domů budou sloužit nově vybudované opěrné stěny. Sadové úpravy zahrnují návrh regenerace stávajících travnatých ploch, výsadbu nových stromů a keřů. Tyto úpravy zajistí zlepšení kvality života a celkové pocitu v prostoru bývalých kasáren. Nově navržené dětské hřiště poslouží k příležitostné rekreaci a sportovnímu vyžití dětí všech věkových kategorií.

Výstavba podzemních kontejnerů na tříděný odpad poslouží k shromažďování a třídění odpadu obyvatel s minimálním dopadem na využití prostoru a pomůže udržovat okolí čisté.