Pasport komunikací Hrabyně

Jedná se o pasport místních komunikací v obci Hrabyně a místní části Josefovice. V rámci pasportu místních komunikací byl proveden i pasport svislého dopravního značení. V obci Hrabyně se nachází celkem 22 místních komunikací a 17 chodníků. V místní části Josefovice se nachází celkem 4 místní komunikace a 3 chodníky. Místní komunikace se nachází v převážně v oblastech označených v územním plánu jako individuální bydlení – venkovská zástavba, hromadné bydlení a smíšené venkovské bydlení.

Stavebně technický stav jednotlivých komunikací byl vyhodnocen pochůzkou na místě. Jednotlivé místní komunikace byly zatříděny do kategorií:

Stavu komunikace: 1 – výborný, 2 – vyhovující, 3 – dobrý, 4 – nevyhovující, 5 – havarijní.