Pasportizace

Pasportizace je činnost, která vede k zanalyzování a zdokumentování současného technického stavu stavebních objektů jako jsou např. komunikace, budovy atd. Tato činnost se provádí především před plánovanou nebo připravovanou změnou daného objektu.

Pasportizovaný objekt následně slouží jako výchozí stav, s kterým se porovnávají provedené změny na objektu.

Jak se pasportizace provádí?

Fyzickým zhodnocením aktuálního technického stavu objektu, podmínek v jakém se nachází a zápisem tohoto stavu. Jakou podklady pro analýzu mohou sloužit např. katastrální mapy, další mapové podklady, dokumentace staveb.

Co je výsledkem pasportizace?

Výsledkem je projektová dokumentace, která obsahuje Průvodní zprávu, Souhrnnou technickou zprávu a obrazovou dokumentaci ve formě zjednodušených situačních náčrtů, popř. fotodokumentace.

Co vše lze pasportizovat?

  • Dopravní stavby – komunikace, mosty, atd.,
  • Budovy – exteriéry, interiéry,
  • Podzemní stavby – kanalizace, tunely atd.