Projekce silnic

Projekce pozemních komunikací – silnic je nejčastější náplní práce našich projektantů bez ohledu na to, zda se jedná o dálnici, silnici, místní komunikaci, účelovou komunikaci nebo pouze o příjezdovou cestu k vašim domovům.

Projektujeme:

  • opravy a údržby dálnic, silnic a místních komunikací,
  • novostavby dálnic, silnic a místních komunikací,
  • úpravy dopravního řešení křižovatek,
  • lesní, polní cesty a účelové komunikace,
  • propustky a mosty malých rozpětí.